English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

ul. Orla 171
30-244 Kraków
 
tel.:

centrala: 12 6238 620

sekretariat: 12 6238 629

fax.:

faks: 12 425 1318

kontakt dla mediów

Okresowe oscylacje prędkości koronalnych wyrzutów masy: sejsmologia kosmiczna

Koronalne wyrzuty masy (KWM) to bardzo energetyczne wyrzuty namagnesowanej plazmy ze Słońca. Są intensywnie badane ze względu na ich wpływ na Ziemię (pogodę kosmiczną). Pierwszy KWM został odkryty w 1971 roku za pomocą Orbitującego Obserwatorium Słonecznego (OSO-7). Najdłuższa seria obserwacji KWM została uzyskana dzięki koronografom LASCO umieszczonym na satelicie SOHO 9: pomiary trwają od 1996 roku aż po dziś.
Więcej...

Aktualia
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach nowego grantu ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC, European Research Council) przyznała 3 mln euro doktorowi Michałowi Drahusowi na realizację projektu HYADES, w ramach którego powstanie dedykowany teleskop kosmiczny do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym. Celem projektu jest ustalenie pochodzenia wody na naszej planecie oraz poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd rezerwuarów wody w Układzie Słonecznym i innych układach planetarnych. Pięcioletni projekt realizowany będzie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Więcej
W rankingu EduRank.org oceniono badania prowadzone w 246 dyscyplinach naukowych na 14131 uniwersytetach z 183 krajów. Uniwersytet Jagielloński w zakresie Astrofizyki i Astronomii uplasował się na drugim miejscu w Polsce.UWAGA! Zmiana terminu!
Wieczór z gwiazdami
31 III 2023

on-line mini-symposia


Almanach

Niebo nad nami:

OAUJ, Kraków


meteo


TKGS