English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

ul. Orla 171
30-244 Kraków
 
tel.:

centrala: 12 6238 620

sekretariat: 12 6238 629

fax.:

faks: 12 425 1318

kontakt dla mediów

Kryzys w kosmologii: statystyka na ratunek

Międzynarodowy zespół naukowców z Włoch, Polski i Japonii opublikował przełomowy artykuł prezentujący rozwiązanie jednego z największych wyzwań we współczesnej kosmologii obserwacyjnej. Autorzy zastosowali nową metodę statystyczną w celu usunięcia z danych wpływu zaburzeń takich jak możliwość obserwowania tylko części rzeczywistej dystrybucji próbki. Jednocześnie uniknęli zapętlonego wnioskowania w zastosowaniach kosmologicznych. Jednym z głównych autorów kierujących pracą jest student 3 roku astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Aleksander Lenart. Artykuł został zaakceptowany do publikacji w prestiżowym The Astrophysical Journal Supplement Series.
Więcej...

Aktualia
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach nowego grantu ERC


Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC, European Research Council) przyznała 3 mln euro doktorowi Michałowi Drahusowi na realizację projektu HYADES, w ramach którego powstanie dedykowany teleskop kosmiczny do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym. Celem projektu jest ustalenie pochodzenia wody na naszej planecie oraz poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd rezerwuarów wody w Układzie Słonecznym i innych układach planetarnych. Pięcioletni projekt realizowany będzie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. WięcejWieczór z gwiazdami
24 II 2023

on-line mini-symposia


Almanach

Niebo nad nami:

OAUJ, Kraków


meteo


TKGS