English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

ul. Orla 171
30-244 Kraków
 
tel.:

centrala: 12 6238 620

sekretariat: 12 6238 629

fax.:

faks: 12 425 1318

kontakt dla mediów

Nowa korelacja jasność optyczna-czas dla ponad 100 błysków gamma

Na bazie obserwacji optycznych błysków gamma odkryto nową korelację, która może być kluczem do ich wykorzystania w charakterze kosmologicznych wskaźników odległości – świec standardowych. Maria Dainotti (Uniwersytet Jagielloński/RIKEN iTHEMs) i Samantha Livermore (Uniwersytet Tufts) badały emisję plateau błysków gamma (GRB) we współpracy z dużym zespołem międzynarodowym. Pozwoliło to na zebranie reprezentatywnej próbki danych oraz ich rygorystyczną analizę statystyczną. Badania objęły największą próbkę optycznych obserwacji plateau w literaturze naukowej.
Więcej...Almanach

Niebo nad nami:

OAUJ, Kraków


meteo


TKGS