English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

ul. Orla 171
30-244 Kraków
 
telefon

centrala: 12 6238 620

sekretariat: 12 6238 629

faks

faks: 12 425 1318

kontakt dla mediów

Pulsar i promieniowanie gamma o rekordowej energii

Naukowcy korzystający z obserwatorium H.E.S.S. w Namibii odkryli promieniowanie gamma o rekordowej energii pochodzące z martwej gwiazdy zwanej pulsarem. Energia fotonów tego promieniowania sięga 20 teraelektronowoltów, czyli aż dziesięć bilionów razy więcej niż energia fotonów światła widzialnego. Jak donosi międzynarodowy zespół, w skład którego weszli astronomowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, te wyniki obserwacyjne są trudne do pogodzenia z obecną teorią powstawania promieniowania gamma wysokich energii w pulsarach.
Więcej...

Aktualia
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach nowego grantu ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC, European Research Council) przyznała 3 mln euro doktorowi Michałowi Drahusowi na realizację projektu HYADES, w ramach którego powstanie dedykowany teleskop kosmiczny do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym. Celem projektu jest ustalenie pochodzenia wody na naszej planecie oraz poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd rezerwuarów wody w Układzie Słonecznym i innych układach planetarnych. Pięcioletni projekt realizowany będzie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Więcej
logo projektu Hyades
Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim z zatrudnieniem na stanowisku asystenta w ramach projektu HYADES Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
IAU388 banner
IAU Symposium 388
SOLAR & STELLAR CORONAL MASS EJECTIONS


on-line mini-symposiaWieczór z gwiazdami
23 II 2024


Almanach

Niebo nad nami:

OAUJ, Kraków


meteo


TKGS