Astrofizyka
Cząstek w Polsce 2017

20 - 22 września 2017

Strona Główna Program Uczestnicy Rejestracja

W dniach 20 - 22 września 2017 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja Astrofizyki Cząstek, będąca forum do budowy i konsolidacji krajowego środowiska prowadzącego badania w tej dziedzinie. Ze względu na spory udział w polskich zespołach studentów i stażystów z zagranicy prezentacje będą w języku angielskim.

W trakcie spotkania odbędzie się zebranie Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek (KRAC) na którym będziemy dyskutowali sprawy współpracy ogólnopolskiej oraz działania dla włączenia Polski to APPEC. Odbędą się także wybory przewodniczącego i wice-przewodniczącego KRAC - prosimy o wcześniejsze przemyślenie i skonsultowanie kandydatur do zaproponowania.

Spotkanie to będzie miało miejsce w centrum konferencyjnym "Przegorzały" UJ w Krakowie.

Organizacja