18.06.2018
Eugeniusz Rybka - wspomnienia

11:00-12:00 wizyta na Cmentarzu Rakowickim, przejazd na WFAIS UJ

10:00-12:30 rejestracja, kawa, herbata

12:30:13:15 Jerzy M. Kreiner (UP)
Życiorys naukowy Profesora ze szczególnym uwzględnieniem okresu krakowskiego

13:15-14:00 Michał Tomczak (IAUWr)
Działalność Profesora Rybki we Wrocławiu

14:00-15:00 obiad

15:00-15:45 Bohdan Novosyadlyj (IFNU Lviv)
The Lviv period of Prof. E. Rybka' life

15:45-16:30 Marek Szczepański (Planetarium Śl.)
Profesor Rybka i Olimpiady Astronomiczne

16:30-17:00 przerwa kawowa

17:00-17:45 Oleh Petruk (IAPMM Lviv)
Three centers of Astronomy in Lviv in the first half of XX century

17:45-18:30 Sebastian Kurowski (OAUJ)
...w przygotowaniu...

18:30-19:00 dyskusja

19:00-21:00 kolacja konferencyjna19.06.2018
Historia i najnowsze osiągnięcia w badaniu gwiazd

10:00-11:00 Wacław Waniak (OAUJ)
Standardy i systemy fotometryczne

11:00-12:00 Waldemar Ogłoza i Jerzy M. Kreiner (UP)
Czy gwiezdny zegar dobrze działa?

12:00-12:30 przerwa kawowa

12:30-13:30 Andrzej Pigulski (IAUWr)
Gwiazdy zmienne

13:30-14:30 Józef Smak (CAMK)
Gwiazdy kataklizmiczne

14:30-15:30 obiad

15:30-16:30 Stanisław Zoła (OAUJ)
Układy kontaktowe

16:30-17:30 Andrzej Niedzielski (UMK)
Układy planetarne

17:30-18:00 przerwa kawowa

18:00-19:00 Igor Soszyński (OAUW)
Wielkie projekty fotometryczne

19:00-19:30 dyskusja

19:30 zakończenie konferencji

pozostała część programu w przygotowaniu