Dydaktyka

Spotkania i wykłady o charakterze dydaktycznym:
28.11.2008 - Seminarium

          Seminarium zostało zorganiozowane przez działający przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu klub astronomiczny "Copernicus". Temat prelekcji: "Wstęp do poszukiwań małych komet - projekt Sungrazing Comets".

Zdjęcia