XI Spotkania Bieszczadzkie

 

W Dwerniczku na Rusinowej Polanie
 
14 – 18 czerwca 2006

 

Organizatorzy:

 

Pracownia Rezonansu Schumanna – Zakład Astrofizyki Wysokich Energii

Obserwatorium Astronomiczne UJ – Kraków

 

Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej – Instytut Fizyki UJ – Kraków

 

Centrum Badań Kosmicznych PAN – Toruń

 

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN

 

 

 

tematy wiodące:

 

Badanie pól elektromagnetycznych ELF na Ziemi:

pogoda kosmiczna, magnetosfera, jonosfera, zjawiska elektryczne w atmosferze

 

 

 

 

Komitet programowy:

 

dr Andrzej Kułak

                                        prof. dr hab. Michał Ostrowski  - przewodniczący

                                        doc. dr hab. Jan Hanasz

 

Sekretarz konferencji:

 

                                        dr Adam Michalec  -  michalec@oa.uj.edu.pl

                   

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Orla 171, 30 - 244 Kraków, tel: (0-12) 425 17 71  fax: (0-12) 425 13 18,                                                                             http://www.oa.uj.edu.pl

 

Konferencja rozpocznie się 14 czerwca kolacją o godzinie 18:00, a zakończy śniadaniem 18 czerwca. Koszt: 90 zł. za dobę od osoby. Mapa okolic Dwerniczka.

 

Zaproszeni prelegenci:

2

                                        prof. dr hab. Michał Ostrowski

                                        prof. dr hab. Stanisław Micek

                                        dr. hab. Jan Hanasz

                                        dr Piotr Koperski

                                        dr Andrzej Kułak

                                        dr Adam Michalec

                                        dr Janusz Młynarczyk

                                        dr Anna Odzimek

                                        dr Roman Schreiber

                                        dr Stanisław Zięba

                                        mgr Zenon Nieckarz

                                        inż. Jerzy Kubisz

 

 

Tematyka planowanych referatów:

 

                              · pogoda kosmiczna

                              · impulsy aktywności w cyklach słonecznych 19 – 22

                              · badania zorzowego promieniowania kilometrowego Ziemi

                              · sprzężenie magnetosfera-jonosfera w zakresie ULF/ELF

                              · struktura rezonansowa widm jonosferycznego rezonansu fal Alfvéna

                              · modele jonosferycznego rezonansu fal Alfvéna

                              · modele propagacji rezonansowej fal radiowych w zakresie ELF

                              · zjawiska rezonansowe w układach o stałych rozłożonych z tłumieniem

                              · zastosowanie dekompozycji pola do badania rozwiązań równań pola w rezonatorach silnie tłumionych

                              · wpływ pogody kosmiczna na stan rezonantora Ziemia-Jonosfera

                              · badanie rozkładu aktywności elektrycznej atmosfery metodą rezonansu Schumanna

                              · wpływ sprite na stan globalnego obwódu elektrycznego

                              · wpływ warstwy D na propagację fal radiowych w zakresie VLF – HF

                              · Digital Radio Mondiale – nowe możliwości powszechnego monitoringu jonosfery

                              · analiza wpływu pól ELF na wybrane parametry fizjologiczne organizmu człowieka

                              · analiza spektralna sygnałów EEG i EMC

                              · rejestracja i analiza sygnałów naturalnych w zakresie ELF

                              · nowa stacja obserwacji pól ULF – LF w Bieszczadach

 

Zasady uczestnictwa: TYLKO OSOBY ZAPROSZONE - taka forma jest konieczna ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w ośrodku w Dwerniczku. Osoby, które chciałyby otrzymać zaproszenie proszone są o kontakt z dr Adamem Michalcem:  

michalec@oa.uj.edu.pl