OAUJ Sponsorzy Informacje Program Referaty Uczestnicy Zjazdy Nagroda

na

X X X
JUBILEUSZOWY ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO

od 10 do 13 września 2001

Pod hasłem:
Astronomia na progu XXI wieku

ZAPRASZAJĄ
DO KRAKOWA

ASTRONOMOWIE

z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze Akademii Pedagogicznej w Krakowie

ORAZ

ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO


PATRONAT HONOROWY NAD ZJAZDEM OBJĄŁ
Prezes Rady Ministrów R.P. Jerzy Buzek

KOMITET HONOROWY XXX JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU PTA:
  1. Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności>
  2. Pan Jerzy Jedliński, Wiceprezydent Miasta Krakowa
  3. Prof. dr hab. Krzysztof Królas, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  4. Pan Stanisław Lem
  5. Prof dr hab. Michał Śliwa, Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie
  6. Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  7. Ks. Apb. Józef Życiński, Metropolita Lubelski

Patronat medialny nad obradami Zjazdu objęły:

Telewizja Polska

Telewizja Polska Kraków

Radio RMF FM

Gazeta Wyborcza