English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Wydawnictwa książkowe OA UJ


Pytania i zamówienia kierować należy do biblioteki OAUJ, do pani Doroty Antosiewicz.


2022
  Towards Mysteries of the Cosmos with Johannes Kepler on the 450th Anniversary of His Birth
Printed by Jagiellonian University Astronomical Observatory and Astronomia Nova Association, Kraków 2022
  redakcja Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuźmicz
ISBN 78-83-957016-2-7
2020
  Kazimierz Kordylewski jako człowiek i astronom
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uhonorowania profesora Kazimierza Kordylewskiego
Rzepiennik Biskupi, 12 października 2019
  redakcja Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuźmicz
ISBN 978-83-957016-1-0
2016
  Relatywizm i niezmienniki
  Leszek Sokołowski
"Ogólna teoria względności a filozofia, sto lat interakcji", pod red. P. Polaka i J. Mączki, Copernicus Center Press, Kraków 2016, str. 67-91.
2015
  On the abuse of gravity theories in cosmology
  Leszek Sokołowski
"Road to Reality with Roger Penrose", J. Ladyman, S. Presnell, G. McCabe, M. Eckstein and S. Szybka (Editors), Copernicus Center Press, Kraków 2015, pgs. 179-200.
2012
  Człowiek i Wszechświat
  Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuźmicz, Marek Jamrozy
Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-241-7
2010
  Elementy analizy tensorowej
  Leszek M. Sokołowski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-235-0670-6
2009
  Elementy astronomii dla geografów
  Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuźmicz
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2009, ISBN 978-83-88424-44-1
2005
  Elementy kosmologii dla nauczycieli, studentów i dociekliwych uczniów
  Leszek M. Sokołowski
Wyd. ZamKor, Kraków 2005
2005
  The Magnetized Plasma in Galaxy Evolution
Proceedings of the International Conference, Kraków, Poland, September 27th - October 1st, 2004
  eds. Krzysztof T. Chyży; Katarzyna Otmianowska-Mazur; Marian Soida; Ralf-Juergen Dettmar
2003
  Particle Acceleration in Astrophysical Objects; (CD edition)
  eds. M. Ostrowski; M. Sikora
2001
  Materiały z sesji upamiętniającej działalność profesora Andrzeja Zięby (12 X 2001)
   
1999
  Plasma Turbulence and Energetic Particles in Astrophysics
  eds. M. Ostrowski; R. Schlickeiser
1997
  Proceedings of "30th Young European Radio Astronomers Conference"
  eds. K.T. Chyży; S. Ryś; Acta Cosmologica 23-2
1997
  Relativistic Jets in AGNs
  eds. M. Ostrowski, M. Sikora, G. Madejski, M. Begelman
TKGS