English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

ul. Orla 171
30-244 Kraków
 
telefon

centrala: 12 6238 620

sekretariat: 12 6238 629

faks

faks: 12 425 1318

kontakt dla mediów

Wieloczęstotliwościowa diagnostyka obłoku molekularnego DC 314.8-5.1

Międzynarodowy zespół astronomów kierowany przez naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadził badania ośrodka międzygwiazdowego na różnych długościach fal, analizując populacje gwiazd w ciemnym obłoku DC 314.8-5.1. Wykorzystał w tym celu dane z optycznego przeglądu nieba Gaia i dane przeglądów w bliskiej podczerwieni 2MASS i średniej podczerwieni WISE, a także dedykowane obrazowanie uzyskane za pomocą Kosmicznego Teleskopu Spitzera i dane rentgenowskie z Teleskopu Swift-XRT.
Więcej...

Aktualia
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach nowego grantu ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC, European Research Council) przyznała 3 mln euro doktorowi Michałowi Drahusowi na realizację projektu HYADES, w ramach którego powstanie dedykowany teleskop kosmiczny do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym. Celem projektu jest ustalenie pochodzenia wody na naszej planecie oraz poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd rezerwuarów wody w Układzie Słonecznym i innych układach planetarnych. Pięcioletni projekt realizowany będzie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Więcej
IAU388 banner
IAU Symposium 388
Popular science lectures: What is Space Weather and how do we forecast it? & The Intimate Life of Giant Stellar Eruptions and Signatures of Habitable Worlds
7 i 9 maja 2024, 18:00

IAU388 banner
IAU Symposium 388
SOLAR & STELLAR CORONAL MASS EJECTIONS


on-line mini-symposiaWieczór z gwiazdami
19 IV 2024


Almanach

Niebo nad nami:

OAUJ, Kraków


meteo


TKGS