English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
   
 

Badania naukowe

 • Zakład Astrofizyki Gwiazdowej i Pozagalaktycznej

 • Badanie dynamiki i fizyko-chemii komy gazowej oraz budowy jąder kometarnych
 • Ewolucja galaktyk i struktury wielkoskalowej Wszechświata
 • Badanie własności spektroskopowych galaktyk aktywnych radiowo
 • Badanie mechanizmu wielokrotnej aktywności radiowej galaktyk aktywnych
 • Poznanie procesów ewolucji gwiazd na podstawie obserwacji gwiazd zmiennych fizycznie i zaćmieniowych
 • Zakład Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii

 • Rozmaite sformułowania matematyczne fizyki grawitacyjnej i ich zastosowania w astrofizyce relatywistycznej
 • Relatywistyczna teoria powstawania struktur (skupisk materii) we wczesnym Wszechświecie
 • Zastosowania soczewkowania grawitacyjnego w kosmologii
 • Zjawiska chaotyczne i krytyczne w ogólnej teorii względności
 • Systemy algebry komputerowej stosowane w ogólnej teorii względności i astrofizyce relatywistycznej
 • Zakład Astrofizyki Wysokich Energii:

 • Astronomia promieniowania gamma najwyższych energii - projekty High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.), Cherenkov Telescope Array (CTA) oraz Fermi Large Area Telescope (LAT)
 • Astrofizyka dysków akrecyjnych i relatywistycznych dżetów
 • Ewolucja kosmologiczna supermasywnych czarnych dziur i galaktyk aktywnych
 • Astrofizyka rozbłysków gamma
 • Heliofizyka, w tym badania koronalnych wyrzutów materii
 • Badania zjawisk geofizycznych i wpływu heliosfery na Ziemię z wykorzystaniem pomiarów fal elektromagnetycznych ekstremalnie niskich częstości (ELF)
 • Teoria przyspieszania i propagacji promieni kosmicznych wysokich energii
 • Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej

 • Badania własności gazu i pól magnetycznych w galaktykach, ich grupach, gromadach i w przestrzeni międzygalaktycznej
 • Obserwacje radiowe galaktyk za pomocą największych radioteleskopów i interferometrów radiowych (EVLA, LOFAR WSRT, ATCA, Effelsberg) oraz obserwatoriów kosmicznych (XMM-Newton, Herschel)
 • Komputerowe modelowanie ewolucji kosmicznych pól magnetycznych i oddziaływań grawitacyjnych galaktyk
 • Teoria i modelowanie formowania pierwotnych struktur: włókien i supergromad galaktyk
 • Badania własności jonosfer planet
TKGS