in English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Studia III stopnia (doktoranckie)


Rekrutacja 2019/2020

przewidywany początek rekrutacji: 06 czerwca 2019
Szkoła Doktorska

Możliwi opiekunowie doktoratuKryteria przyjęć

Na studia doktoranckie w OA UJ przyjmowani są kandydaci z bardzo dobrą znajomością podstaw fizyki i matematyki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjmujemy aplikacje od osób, które uzyskały magisterium z astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych, potrzebna jest przy tym wcześniejsza zgoda samodzielnego pracownika Obserwatorium na podjęcie opieki naukowej nad kandydatem.

Rozmowa kwalifikacyjna

Podstawą przyjęcia będzie ocena przedstawionych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy będziemy chcieli wiedzieć, co kandydat umie z zakresu astronomii, fizyki i matematyki, ale w szczególności z zakresu swojej pracy magisterskiej oraz z tematyki planowanego doktoratu. Będziemy też starali się ocenić, na ile potrafi samodzielnie i oryginalnie mysleć. Nie planujemy przygotowania szczegółowej listy zagadnień do tej rozmowy, bo będzie ona miała nieco inny charakter przy każdej kolejnej osobie.

W Obserwatorium prowadzone są badania w wielu dziedzinach współczesnej astrofizyki:

  • fotometryczne i spektroskopowe badania obiektów zmiennych optycznie
  • radioastronomia galaktyk i radiogalaktyk
  • numeryczna magnetohydrodynamika oraz numeryczne kinetyczne modelowanie plazmy
  • zastosowania technik algebry komputerowej w astrofizyce
  • teoretyczna i obserwacyjna astrofizyka wysokich energii (promieniowanie X, gamma i promieniowanie kosmiczne)
  • teoretyczna astrofizyka relatywistyczna i kosmologia
  • fizyka dysków akrecyjnych
  • badania fal ekstremalnie niskich częstości na Ziemi

OA UJ prowadzi badania w ESO, jest udziałowcem teleskopu optycznego SALT, obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii HESS i obserwatorium radioastronomicznego LOFAR. Ponadto prowadzimy prace obserwacyjne z wykorzystaniem wielu światowej klasy instrumentów, jak przykładowo obserwatoria radiowe w Effelsbergu i VLA, kosmiczne obserwatoria rentgenowskie Chandra i XMM oraz gamma Fermi czy detektora fal grawitacyjnych VIRGO.

TKGS