in English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Astronomia


Rekrutacja 2019/2020

dodatkowa rekrutacja, liczba miejsc:3
rozpoczęcie rejestracji:26 sierpnia
zakończenie rejestracji:08 września
potwierdzenie rejestracji:10 września (do godz. 12:00)
egzamin wstępny:13 września
ogłoszenie list rankingowych:20 września
wpisy na program kształcenia:od 23 do 27 września

Rejestracja

Możliwi opiekunowie doktoratu

Więcej...Kryteria przyjęć

Na studia doktoranckie w OA UJ przyjmowani są kandydaci z bardzo dobrą znajomością podstaw fizyki i matematyki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjmujemy aplikacje od osób, które uzyskały magisterium z astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych, potrzebna jest przy tym wcześniejsza zgoda samodzielnego pracownika Obserwatorium na podjęcie opieki naukowej nad kandydatem.

Rozmowa kwalifikacyjna

Podstawą przyjęcia będzie ocena przedstawionych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy będziemy chcieli wiedzieć, co kandydat umie z zakresu astronomii, fizyki i matematyki, ale w szczególności z zakresu swojej pracy magisterskiej oraz z tematyki planowanego doktoratu. Będziemy też starali się ocenić, na ile potrafi samodzielnie i oryginalnie mysleć. Nie planujemy przygotowania szczegółowej listy zagadnień do tej rozmowy, bo będzie ona miała nieco inny charakter przy każdej kolejnej osobie.

W Obserwatorium prowadzone są badania w wielu dziedzinach współczesnej astrofizyki:

  • fotometryczne i spektroskopowe badania obiektów zmiennych optycznie
  • radioastronomia galaktyk i radiogalaktyk
  • numeryczna magnetohydrodynamika oraz numeryczne kinetyczne modelowanie plazmy
  • zastosowania technik algebry komputerowej w astrofizyce
  • teoretyczna i obserwacyjna astrofizyka wysokich energii (promieniowanie X, gamma i promieniowanie kosmiczne)
  • teoretyczna astrofizyka relatywistyczna i kosmologia
  • fizyka dysków akrecyjnych
  • badania fal ekstremalnie niskich częstości na Ziemi

Program kształcenia obejmuje wiele dziedzin współczesnej astrofizyki od badań obiektów zmiennych optycznie, radioastronomii, modelowania plazmy, astrofizyki wysokich energii poprzez astrofizykę relatywistyczną i kosmologię do fizyki dysków akrecyjnych.

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badania w ESO, jest udziałowcem teleskopu optycznego SALT, współpracuje w projekcie HESS (astrofizyka najwyższych energii) i obserwatorium radioastronomicznym LOFAR. Prowadzi prace obserwacyjne z wykorzystaniem wielu światowej klasy instrumentów, m.in. z obserwatorium radiowego w Effelsbergu, VLA, kosmicznego obserwatorium rentgenowskiego Chandra i XMM oraz gamma Fermi czy detektora fal grawitacyjnych VIRGO.

TKGS