in English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Studia III stopnia (doktoranckie)


Rekrutacja 2017/2018

Rejestracja w systemie ERK:
22 maja - 15 czerwca 2017

Rozmowa kwalifikacyjna:
wtorek, 27 czerwca 2017, godz. 10:00
OAUJ

Możliwi opiekunowie doktoratuKryteria przyjęć

Na studia doktoranckie w OA UJ przyjmowani są kandydaci na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjmujemy aplikacje od osób, które uzyskały magisterium z astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych, potrzebna jest przy tym wcześniejsza zgoda samodzielnego pracownika Obserwatorium na podjęcie się opieki naukowej nad kandydatem.

W Obserwatorium prowadzone są badania w wielu dziedzinach współczesnej astrofizyki:

  • fotometryczne i spektroskopowe badania obiektów zmiennych optycznie
  • radioastronomia galaktyk i radiogalaktyk
  • numeryczna magnetohydrodynamika oraz numeryczne kinetyczne modelowanie plazmy
  • zastosowania technik algebry komputerowej w astrofizyce
  • teoretyczna i obserwacyjna astrofizyka wysokich energii (promieniowanie X, gamma i promieniowanie kosmiczne)
  • teoretyczna astrofizyka relatywistyczna i kosmologia
  • fizyka dysków akrecyjnych
  • badania fal ekstremalnie niskich częstości w otoczeniu Ziemi

Rozmowa kwalifikacyjna

Podstawą przyjęcia będzie ocena przedstawionych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy będziemy chcieli wiedzieć, co kandydat umie z zakresu astronomii, fizyki i matematyki, ale w szczególności z zakresu swojej pracy magisterskiej oraz z tematyki planowanego doktoratu. Będziemy też starali się ocenić, na ile potrafi samodzielnie i oryginalnie mysleć. Nie planujemy przygotowania szczegółowej listy zagadnień do tej rozmowy, bo będzie ona miała nieco inny charakter przy każdej kolejnej osobie.

OA UJ jest udziałowcem teleskopu optycznego SALT oraz obserwatorium astronomii gamma HESS. Ponadto prowadzimy prace obserwacyjne z wykorzystaniem wielu światowej klasy instrumentów, jak przykładowo obserwatoria radiowe w Effelsbergu i VLA, kosmiczne obserwatoria rentgenowskie Chandra i XMM, czy w podczerwieni - Spitzer.

TKGS