Projekty

Projekty kluczowe LOFAR-a: od jonosfery i planet do protogalaktyk i epoki rejonizacji

ksp

Krakowska specjalizacja: "Kosmiczny Magnetyzm" i "Przeglądy nieba"

Zespół radioastronomów z Obserwatorium Astronomicznego zainteresowany jest głównie wykorzystaniem interferometru LOFAR do badania pól magnetycznych w różnych obiektach we Wszechświecie. Do tej pory niedostępne obserwacje magnetycznych otoczek (halo) galaktyk będą mogły być zbadane w obszarach gdzie łączą się z ośrodkiem międzygalaktycznym. Zostaną zbadane pola magnetyczne dla galaktyk dalekiego Wszechświata, co da możliwość prześledzenia udziału pól magnetycznych w ewolucji galaktyk. Takie obserwacje postawią silne ograniczenia na teorię turbulentnego dynamo, która używana jest obecnie do wyjaśnienia procesów generacji pola w pobliskich galaktykach. Planowane są również badania pól w gromadach i małych grupach galaktyk.

Duże czułości instrumentu na rozciągłe struktury umożliwią też detaliczne badanie gigantycznych radiogalaktyk i kwazarów, którymi również zajmują się radioastronomowie Obserwatorium Astronomicznego.