Astronomical Observatory ZRiFK

prof. dr hab. Krzysztof Chyży

Articles: Kategoryzacja jednostek naukowych 2013-2016 po odwołaniach, Forum Akademickie, 09/2019

Publikacje wieloautorskie a wyniki kategoryzacji, Forum Akademickie 12, 2018

My research

Back to Staff page