Astronomical Observatory ZRiFK

For students

Informacje o aktualnych pracach i oferta współpracy

Tematy możliwych prac licencjackich, magisterskich, doktorskich:

prof dr hab. Krzysztof Chyży

  • Niskoczęstotliwościowa relacja radio-podczerwień oraz widma galaktyk na podstawie przeglądu całego nieba północnego wykonanego instrumentem LOFAR
  • Ewolucja kosmologiczna pól magnetycznych w różnych galaktykach w oparciu o analizę przeglądów dalekiego Wszechświata typu GOODS-North wykonanych interferometrem LOFAR i JVLA
  • Konstrukcja map pola magnetycznego galaktyk metodą bayesowską (dobra znajomość python, cython lub C++).

dr hab. prof UJ Marian Soida

  • Testowanie/rozwój kodu numerycznego całkującego równania MHD w warunkach środowiska międzygwiazdowego

dr Marek Weżgowiec

  • Pola magnetyczne i gorący gaz w wybranych galaktykach spiralnych
  • Diagnostyka oddziaływań oraz zaburzeń galaktyk spiralnych gromady Virgo

Prosimy o kontact z oferującymi opiekę naukową. Zapraszamy!