Astronomical Observatory ZRiFK

For students

Tematy możliwych prac licencjackich, magisterskich, doktorskich:

dr hab. Krzysztof Chyży

Licencjackie:

  • Obserwacje i analiza ech radiowych z przelotów meteorów
  • Wyznaczenie strumieni galaktyk i ich analiza porównawcza dla różnych typów morfologicznych na podstawie przeglądów MSSS LOFAR-a i TGSS GMRT

Magisterskie

  • Niskoczęstotliwościowa relacja radio-podczerwień dla galaktyk na podstawie przeglądlądu całego nieba MSSS LOFAR-a
  • Implementacja modu obserwacji Słońca radioteleskopu RT3 (informatyczna: java, ajax, javascript, python)
  • Ewolucja kosmologiczna pól magnetycznych w galaktykach (w oparciu o analizę przeglądów dalekiego Wszechświata typu GOODS, COSMOS, Chandra Deep Field, LOFAR HETDEX).

Doktorskie

  • Nowe spojrzenie na fizykę galaktyk w oparciu o niskoczęstotliwościowe obserwacje LOFARa. Wykorzystanie czułych przeglądów całego nieba lub opracowanie własnych, dedykowanych obserwacji galaktyk w zakresie HBA i LBA. Poszukiwanie otoczek synchrotronowych wokół galaktyk karłowatych - analogów protogalaktyk. Weryfikacja hipotezy Kronberga.

dr hab. Grażyna Siemieniec-Oziębło

Magisterskie

  • Promieniowanie radiowe z gromad galaktyk wykazujących separację składowych ciemnej materii od składowej barionowej tj. gaz plus galaktyki (dissociative galaxy clusters)

  • Zalamanie widm radiowych w reliktach radiowych gromad galaktyk

Doktorskie

  • Evolution and transport of cosmic rays in galaxy cluster outskirts: implications for radio and gamma-ray emission.

Prosimy o kontact z oferującymi opiekę naukową. Zapraszamy!