Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej


Europejski projekt edukacyjny
Hands-On Universe

Aktualności

Studenci badają możliwości krakowskiego radioteleskopu

dvbtMożliwości użycia dekodera DVB-T jako spektrometru,  poszerzenie możliwości radioteleskopu o obserwacje Słońca i Księżyca to zadania jakie realizuje Pani Marta Kotarba w swojej pracy magisterskiej.

Z kolei Pan Paweł piątek pisze pracę licencjacką o wyznaczaniu trójwymiarowej struktury wodoru w naszej Galaktyce i możliwości jej detekcji za pomocą małego, 3m radioteleskopu.

 maj 2015

 Topowe obserwacje Jakuba Morawskiego!

http://naukawpolsce.pap.pl/Data/Thumbs/_plugins/information/404318/MTAyNHg3Njg,18927354_18927328.jpgW dniach 19-21 marca w Grudziądzu odbyły się finałowe zawody XLI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego (OMSA), w których wzięli udział uczniowie wcześniej będący laureatami wojewódzkich etapów konkursu (PAP).

Pierwsze miejsce zajął Jakub Morawski z Bielska Białej (woj. śląskie), który zaprezentował własną pracę badawczą pod tytułem "Moja mapa Drogi Mlecznej". Młody prelegent opisał, w jaki sposób samodzielnie przeprowadził obserwacje naszej Galaktyki. Obserwacje wykonał naszym krakowskim radioteleskopem. Gratulujemy!

 kwiecień 2015

 Młodzi badacze z Gimnazjum w Zakrzowie

W Publicznym Gimnazjum im. ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Szerzynach, pod opieką nauczyciela Henryka Karpa przeprowadzono obserwacje Galaktyki i uzyskano krzywą jej rotacji. Co więcej, dociekliwa młodzież porównywała wyniki ze swoich obserwacji i z danych z symulatora, co w przypadku tak młodych uczniów jest ewenementem. 

 wrzesień 2014

 Młodzi badacze z Gimnazjum w Zakrzowie

W obserwacjach Galaktyki uczestniczyli uczniowie z 1 i 2 klasy Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie. Sama tematyka projektu wywoływała u uczniów
ciekawość i chęć poznania Wszechświata. Uczniowie byli zafascynowani możliwościami sprzętu czyli
"własnoręcznym" sterowaniem radioteleskopu przez łącza internetowe. Projektem obserwacyjnym kierował nauczyciel Grzegorz Malinowski.

 czerwiec 2014

"Żywe konstrukcje" - finaliści w Obserwatorium


Projekt „Żywe Konstrukcje” jest wspólną inicjatywą Politechniki Krakowskiej i Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, na rzecz popularyzacji nauk technicznych oraz wiedzy na temat wybitnego polskiego generała i inżyniera - Tadeusza Kościuszki.

W ramach projektu odbył się konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej z województwa małopolskiego, którego finalistów gościliśmy w Obserwatorium. Po wysłuchaniu okolicznościowego referatu i gorącej dyskusji na tematy astronomiczne młodzież uczestniczyła w zajęciach kinestetycznych i obserwacjach radioastronomicznych.

 czerwiec 2014

 Obserwacje Drogi Mlecznej w Jaśle

Jaslo1jaslo3jaslo2W ostatnich miesiącach młodzież Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle brała udział w badaniu Drogi Mlecznej za pomocą  krakowskiego radioteleskopu. Zajęcia odbyły się w Obserwatorium Astronomicznym przy I LO w Jaśle, a wzięło w nich udział 29 uczniów. 

"Dla najmłodszych najbardziej atrakcyjne było obserwowanie zachowania się czaszy radioteleskopu przez kamerę podczas wyszukiwania miejsca obserwacji. Uczniów starszych bardziej interesowały wyniki, sposób w jaki zostały uzyskane i ich szybkie opracowanie w systemie" - mówi pani Jadwiga Moskal, nauczycielka i opiekunka koła astronomicznego.

 luty 2014

 Warsztaty w ramach projektu "Przyjazne regiony"

przyjazne regionyMłodzież z kilku krajów uczestniczyła w specjalnie przygotowanych warsztatach naukowych w ramach projektu edukacyjnego "Przyjazne regiony w sercu Europy". Pragram obejmował wykład o radioastronomii, pokazy detekcji promieniowania przez antenę satelitarną, ćwiczenie kinestetyczne, pokazy obserwacji wodoru za pomocą naszego radioteleskopu 3m i własnych prób wyznaczania krzywej rotacji Galaktyki.

Na zdjęciu symulacje ruchu bryły sztywnej w ramach ćwiczenia kinestetycznego. Na ruch jest zasze ochota!

 wrzesień 2013

Teleskop ma "różę wiatrów"

Studenci astronomii z Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczący w wakacyjnych praktykach studenckich w Obserwatorium Astronomicznym UJ umieścili wokół teleskopu oznaczenia stron świata.

Ta czteropunktowa "róża wiatrów" powinna pomóc internautom w jeszcze lepszym zorientowaniu się jak wybrany kierunek obserwacji Drogi Mlecznej koresponduje z widokiem radioteleskopu w kamerze internetowej oraz z pozycją w układzie współrzędnych wysokość-azymut. Teraz się nie zgubicie!

 sierpień 2013

"Zważyliśmy Drogę Mleczną!" - uczniowie X LO w Krakowie

Uczniowie X LO w Krakowie nie próżnowali na wiosnę, zważyli Drogę Mleczną!

Wykorzystali w tym celu swoje radiowe obserwacje obłoków wodoru, które przeprowadzili zdalnie podczas lekcji fizyki i informatyki. Potem obserwacje zinterpretowali i wykorzystali do obliczeń prawo grawitacji Newtona.

Mówia, że masa Galaktyki wyszła ogromna, odpowiada wielu miliardom słońc!

 maj 2013


Podium dla Katarzyny Budzik z V LO w Krakowie

23 marca 2013 r, w Grudziądzkim Planetarium odbył się ogólnopolski finał XXXIX Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego. Komisja Konkursowa po wysłuchaniu 27 referatów z 13 województw i przeprowadzeniu
głosowania, przyznała uczestnikom miejsca i nagrody. III miejsce zdobyła  Katarzyna Budzik, uczennica V LO w Krakowie za pracę "Radiowe obserwacje wodoru neutralnego"!

Gratulujemy tak wspaniałego sukcesu i pomysłu wykorzystania obbserwacji radioastronomicznych!!!

 marzec 2013

Sukces Krzysztofa Chudego z I LO w Jaśle

W dniu 28 lutego 2013 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy odbyły się eliminacje wojewódzkie (woj. podkarpackie) 39 edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego. Pierwsze miejsce zdobyła praca ucznia I LO w Jaśle Krzysztofa Chudego pt. "Radiowe Obserwacje Drogi Mlecznej", które przeprowadził z Obserwatorium w Jaśle przy użyciu zdalnego dostępu do radioteleskopów w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Université Pierre-et-Marie-Curie w Paryżu w ramach projektu Hands-on-Universe.

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia!

 marzec 2013

Sukces Katarzyny Budzik z V LO w Krakowie

W dniu 15 lutego 2013 r, zakończyło się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie XIII wojewódzkie (woj. małopolskie) seminarium astronomiczno-astronautyczne oraz finał konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki.

Pierwsze miejsce zdobyła praca uczennicy V LO w Krakowie Katarzyny Budzik - "Radiowe obserwacje wodoru neutralnego". Obserwacji dokonano zdalnie poprzez Internet przy użyciu radioteleskopu HOU w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia!

 luty 2013

Warsztaty dydaktyczne w OAUJ

 

W warsztatach poświęconych wypracowaniu sposobów przeprowadzenia ćwiczeń obserwacyjnych w szkołach oraz przygotowaniu materiałów dydaktycznych udział wzięli: Małgorzata Kaźmierczak, Iwona Chyży (X LO Kraków); Marian Talar (Gimnazjum w Niedźwiedziu); Ryszard Prajsnar, Wacław Moskal (I LO i Obs. Astr. w Jaśle); Waldemar Ogłoza (Uniw. Pedagogiczny); Krzysztof Chyży, Tomasz Kundera, Wojciech Jurusik (OAUJ). Spotkanie było niezwykle owocne, ustalono szereg możliwych wspólnych działań.

styczeń 2013

Ćwiczenie kinestetyczne już na lekcjach fizyki

 

W X Liceum w Krakowie przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce lekcje fizyki z wykorzystaniem zajęć kinestetycznych. Nauczyciel Małgorzata Kaźmierczak opracowała szczegółowy scenariusz lekcji, w której ćwiczenia kinestetyczne posłużyły do zrozumienia ruchu bryły sztywnej i rotacji różnicowej, budowy Galaktyki i jej rotacji. Z powodzeniem zastosowano pomysłowy "detektor Dopplerowski" do zademonstrowania ruchu obiektów w różnych częściach Drogi Mlecznej. Lekcję przeprowadzono z uczniami klasy drugiej o profilu matematyczno-fizycznym.

grudzień 2012

Materiały dydaktyczne docierają do nauczycieli-trenerów

Pierwsze materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu radioastronomicznego trafiają do szkół.

 

Plakat o radioastronomii w Zespole Szkół w Niedźwiedziu oraz w Liceum w Tomaszowie Lubelskim.

"Mała wystawa" w X LO w Krakowie wprowadza uczniów w świat fal radiowych, telekomunikacji, radioastronomii.

grudzień 2012

Udoskonalenie konstrukcji

Krakowski radioteleskop zyskał "przeciw-wagi", specjalne ciężarki powodujące precyzyjne wyważenie instrumentu. Instrument zyskal na stabilności i gładkości ruchów.

listopad 2012

Radioteleskop w docelowym miejscu!

Po okresie testów,ulepszeń, radioteleskop stanął na docelowym miejscu, pośród kopuł z teleskopami optycznymi. Podłączony jest już do Internetu i gotowy do badania Wszechświata!

październik 2012

Przenosiny

Przygowania do przeniesienia radioteleskopu na miejsce docelowe. Postumenty betonowe pod nogi urządzenia muszą teraz dobrze wyschnąć.

W międzyczasie tłumaczymy materiały dydaktyczne.

wrzesień 2012

Ważne testy studentów astronomii podczas praktyk wakacyjnych

Podczas praktyk wakacyjnych studenci z Wrocławia i Krakowa dokonali szczegółowej analizy sposobu uzyskiwania najlepszych krzywych rotacji Drogi Mlecznej z radioteleskopu krakowskiego. Pełny raport.

sierpień 2012

Zabezpieczenia przed wodą i śniegiem

Aby woda, a zimą śnieg, nie móły wedrzeć się do siłowników zrobiliśmy odpowiednie zabezpieczenia.

 


maj 2012

W zimowej scenerii

W zimowej scenerii trwa przygotowanie i testowanie oprogramowania do obserwacji przez Internet.

styczeń 2012

Spotkanie na Cyprze

Spotkanie koordynatorów projektu i zaproszonych współpracowników u partnera z Cypru poświecone było przygotowaniom do następnej fazy wdrażania projektu. K. Chyży prezentował pierwsze wyniki obserwacji krakowskiego radioteleskopu. Przygotowany przez stronę francuską komputerowy program sterujący będzie mógł być już wkrótce testowany na krakowskim instrumencie. Dobiega końca przygotowywanie materiałów edukacyjnch w wersji angielskiej, które posłużą do zrobienia wersji polskiej. Materiały te będą wysyłane w pierwszej kolejności do naszych współpartnerów.

grudzień 2011

Złożenie radioteleskopu i pierwsze obserwacje Galaktyki!

Radioteleskop krakowski został złożony i uzyskał tzw. "pierwsze światło"! Pierwsze obserwacje linii wodoru z Drogi Mlecznej uzyskano 1.12.2011r.  (zob. więcej informacji).

grudzień 2011

Testujemy napędy i odbiornik...


Z lewej: Zespół napędowy radioteleskopu (silniki, przekładnie, które będą kręcić czaszą) został złożony i dokładnie przetestowany w naszej Pracowni Elektronicznej. Działa!

Poniżej: Co najważniejsze, uruchomiliśmy odbiornik wraz z anteną spiralną, która umiejscowiona będzie w ognisku czaszy radioteleskopu. Ta antena zamienia energię dochodzących fal elektromagnetycznych (fotonów) na energię elektryczną, prąd elektryczny. Odbiornik tę energię (prądy) odpowiednio wzmacnia.

Wygenerowaliśmy sztuczny sygnał imitujący linię wodoru neutralnego w Galaktyce na długości fali 21cm. Antena wraz z odbiornikiem zarejestrowała sygnał (czerwona strzałka na analizatorze widma)!

Więcej zdjęć

listopad 2011

Przyleciał z Chicago przez Warszawę...

rozładunek

Wielemiesięczne oczekiwania i oto jest! Na razie w częściach... Radioteleskop znalazł swoje miejsce w Pracowni Elektronicznej. Tu wszystkie jego elementy będą najpierw precyzyjnie składane i testowane.

październik 2011

Radioteleskop dla Krakowa

Jak donosi firma CASSI radioteleskop dla Krakowa jest już gotowy i czeka na wysyłkę lotniczą! Jego konstrukcja zajęła 9 miesięcy.

wrzesień 2011

 Szkolenie w Portugalii

W dniach 9-13 kwietnia 2011 r. w niewielkiej miejscowości Pampilhosa da Serra w Portugalii odbyło się szkolenie w ramach projektu "Radiowe Obserwacje Drogi Mlecznej".

Polskę wspaniale reprezentowali nauczyciele:

oraz z ramienia organizatora polskiego

Oprócz wykładów, przeprowadzenia obserwacji wodoru neutralnego w Galaktyce z wykorzystaniem anteny w Onsali, odbyła się też oficjalna inauguracja radioteleskopu GEM, obserwacje Słońca i pokazy nieba.


Uczestnicy spotkania. W tle nowy radioteleskop,
GEM co orawda nie do obserwacji szkolnych ale
też do obserwacji Drogi Mlecznej, jej
spolaryzowanej emisji (Credit M.Talar)

Polscy uczestnicy z główną organizatorką Warsztatów
(Credit M.Talar)

Nocne pokazy nieba dla mieszkańców
(Credit M.Talar)

Wykłady
(Credit M.Talar)

kwiecień 2011

Podpisanie umowy

Oficjalna umowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Piotra i Marii Curie w Paryżu, który jest instytucją koordynującą projekt, została podpisana.

styczeń 2011

Zamówienie radioteleskopu

Radioteleskop o średnicy 3m, który ma być podstawą obserwacyjną projektu w Polsce, został zamówiony  w amerykańskiej firmie CASSI-CORP przez Obserwatorium Astronomiczne UJ.

rtTak będzie wyglądał instrument do szkolnych obserwacji wodoru w Galaktyce

Budowa urządzenia, które stanie na terenie Obserwatorium potrwa do 9-ciu miesięcy. Trwają już prace przygotowawcze do posadowienia radioteleskopu.

listopad 2010

Pierwsze spotkanie

W Paryżu odbyło się pierwsze robocze spotkanie projektu (tzw. kick-off meeting). Z Polski uczestniczyli Krzysztof Chyży (polski koordynator obecnego projektu radioastronomicznego) i Lech Mankiewicz (Szef polskiej części projektu Hands-On Universe).

zwiedzanieluneta
Podczas zwiedzania Obserwatorium Paryskiego. Niezwykła jest kopuła lunety - razem z instrumentem i obserwatorem może się w całości obracać podążając za ruchem obserwowanych obiektów.

kick-off Paryz

Zespół koordynatorów krajowych projektu przy antenie testowej 2.3m.

listopad 2010

Inauguracja

Komisja Europejska dofinansowała radioastronomiczny projekt edukacyjny obserwacji wodoru neutralnego w Drodze Mlecznej. Z tej okazji uroczysty wykład pt. "HOU - Wszechświat ze szkolnej ławy" wygłosił w Obserwatorium Astronomicznym UJ Prof. Lech Mankiewicz z CFT PAN. Obserwatorium będzie polskim koordynatorem projektu.

październik 2010