Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej


Europejski projekt edukacyjny
Hands-On Universe

Dla nauczycieli

Czego chcemy nauczyć

Nasze oczekiwania

Szkolenia

W kwietniu 2011r. trzech wybranych nauczycieli-trenerów z różnych szkół w Polsce pojechało do Portugalii na specjalne szkolenie. Ich wskazówki pomogły nam przygotować materiały edukacyjne do wdrożenia ćwiczenia w szkołach.

Przeprowadzimy dla zainteresowanych nauczycieli inne szkolenia, na których pokażemy w jaki sposób można korzystać z radioteleskopu przez Internet, jak wykonać obserwacje i jak je analizować.

Co zrobić?

Jeśli jesteś nauczycielem:

Wasze pomysły co można jeszcze zrobić

Masz antenę satelitarną? Zaobserwuj Słońce na falach radiowych!

Oto pomysł nauczyciela Mirosława Trociuka:

Oto pomysł RYSIA Bogusława Malańskiego:

Więcej ciekawostek...

Przeprowadzamy obserwacje!


Radioteleskop krakowski: http://euhou.obspm.fr/public/

Główne materiały dydaktyczne

Obserwacje wodoru w Galaktyce można przeprowadzić z użyciem radioteleskopu w oparciu o następujące materiały:

1. Rotacja Drogi Mlecznej. Zajęcia kinestetyczne oraz ilustracja filmowa z X LO w Krakowie oraz wersja zrealizowana we Francji (ang).

 

2. Zrozumienie rotacji Drogi Mlecznej przez obserwacje radioastronomiczne.

3. Własne obserwacje radioastronomiczne możesz przeprowadzić i opracować według instrukcji: Obserwacje wodoru neutralnego za pomocą radioteleskopu EUHOU.

Pomocniczy arkusz widmo.xls

4. Opracowanie obserwacji za pomocą programu SalsaJ. Wersja angielska

Swoje doświadczenia wymień z innymi nauczycielami na FORUM Radio-HOU.

Gotowe konspekty na lekcje

KonspektAutor

Ćwiczenia kinestetyczne - liceum
konspekt
wideo z lekcji

Małgorzata Kaźmierczak, X LO Kraków

Wyznaczanie krzywej rotacji oraz masy Galaktyki - liceum
Konspekt
Prezentacja
Arkusz kalkulacyjny widmo.xls
Arkusz kalkulacyjny krzywa_rotacji.xls

Iwona Chyży, X LO Kraków

Pomocnicze materiały edukacyjne

Mała wystawa

broszuraPrzygotowaliśmy broszurę, w której w atrakcyjny sposób przedstawiamy dziedzinę radioastronomii i jej związki z telekomunikacją.  Broszura licząca 11 stron może być być rozpięta, a kolejne kartki zawieszone obok siebie w formie plakatu.

Broszura jest w formacie A4 i można ją samodzielnie ściągnąć (25 MB!) i wydrukować.


Plakaty

Mnóstwo informacji znajdziecie na plakacie A0. Możecie go sami wydrukować.


Powiekszone panele z powyższego plakatu oraz dodatkowe plakaty w formacie AO to następne możliwości zrobienia bardzo dużej wystawy o radioastronomii. Materiały można pobrać i samodzielnie wydrukować (23 MB!).

Ulotka

Informacje o projekcie można znaleźć w ulotce (1 kartka A4).


Zapraszamy do współpracy!