Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej


Europejski projekt edukacyjny
Hands-On Universe

Galeria

Poszukujemy miejsca dla radioteleskopu

oauj

 

 

  Gdzieś na terenie Obserwatorium...

tutaj

 

 

  O! Tutaj będzie dobrze!


Radioteleskop dotarł do Kakowa

Koniec podróży radioteleskopu! 25.10.2011Urządzamy dla niego specjalne stanowisko w Pracowni Elektronicznej. Tu sprawdzimy wszystkie jego części i wstępnie poskładamy.To jest oświetlacz (ten okrągły) i odbiornik (skrzyneczka)
Sporo tych różnych części...30m kabla do połączenia komputera z teleskopemNie ma co czekać, sprawdźmy czy to pasuje

Radioteleskop zatem już jest!


Testowanie

Zbudowaliśmy prostą antenę (półfalówkę) i podłączyliśmy ją do generatora sygnałowego. Ustawiliśmy tak generator by imitował sygnał obłoku wodoru w Drodze Mlecznej (fala o długości 21cm).Antene spiralną radioteleskopu połączyliśmy z odbiornikiem. Odbiornik podłączyliśmy do analizatora widma, aby podejrzeć jaki sygnał jest na wyjściu detektora. Antena wraz z odbiornikiem zarejestrowały linię 21cm (czerwona strzałka)! A było to w przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 2011.
  
Złożyliśmy też zespół napędowy. Trzeba teraz to wszystko podłączyć do komputera...  

Składanie

Przyszedł wreszcie czas na pełne złożenie radioteleskopu. Elementy mechanizmu napędowego zostały zaadaptowane do lokalnych warunków i zabezpieczone przed wpływem warunków atmosfrycznych w warsztacie mechanicznym Obserwatorium przez pana Mirka Pyzika i pana Mirka Suchana. Złożenie anteny i mechanizmu sterującego nastąpiło 1.12.2011. Z wielkim entuzjazmem uczestniczyli w tym liczni doktoranci i pracownicy Obserwatorium.

 
   

Więcej zdjęć ze składania radioteleskopu


Pierwsze "światło"

Pierwsze obserwacje radioteleskopu krakowskiego (1.12.2011)! Jakość uzyskiwanych widm jest bardzo dobra! Widoczne na poniższych obrazach "piki" to poruszające się z różnymi prędkościami obłoki wodoru w naszej Galaktyce. Z lewej strony pierwsze obserwacje naszym szkolnym radioteleskopem. Z prawej, dla porównania, obserwacje profesjonalnym radioteleskopem o średnicy 25m, opublikowane przez zawodowych astronomów.

Nasz 3m radioteleskop krakowski Porównanie z dużym 25m teleskopem w Holandii
Współrzędne galaktyczne


l=30, b=0
 
l=50, b=0 
l=70, b=0
l=110, b=0