English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Władze Instytutu - Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Władze Instytutu stanowią Dyrekcja oraz Rada Obserwatorium. Wszelkich informacji udziela sekretariat.

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Kontakt z sekretariatem możliwy jest poprzez email: sekretariat (dodaj @oa.uj.edu.pl) lub telefonicznie: 12 6238 629.

Podane numery telefonów są wewnętrznymi numerami OAUJ. Aby połączyć się z daną osobą dzwoniąc spoza OAUJ należy wybrać prefiks 12 6238 a następnie podany numer.
Adres email każdego pracownika składa się z inicjału imienia, kropki i nazwiska bądź pierwszego członu nazwiska oraz adresu domeny: oa.uj.edu.pl, czyli I.Nazwisko@oa.uj.edu.pl. Nie stosuje się polskich znaków diakrytycznych.

 
Dyrekcja OA UJ
 
prof. Stanisław Zoła  
  Dyrektor tel. 624
dr hab. Marian Soida  
  Zastępca Dyrektora do spraw badań tel. 654
dr hab. Marek Jamrozy  
  Zastępca Dyrektora do spraw dydaktyki tel. 658
 
Rada OA UJ
 
 
Stali członkowie
 
dr hab. Krzysztof   Chyży  
dr hab. Zdzisław   Golda przewodniczący
dr hab. Marek   Jamrozy  
dr hab. Grzegorz   Michałek  
prof. Michał   Ostrowski  
prof. Katarzyna   Otmianowska-Mazur  
dr hab. Agnieszka   Pollo  
dr hab. Grażyna   Siemieniec-Oziębło  
dr hab. Marian   Soida  
prof. nadz. Leszek   Sokołowski  
dr hab. Łukasz   Stawarz  
dr hab. Sebastian   Szybka  
prof. Marek   Szydłowski  
dr hab. Wacław   Waniak  
prof. Stanisław   Zoła  
 
Profesorowie emerytowani i członkowie zatrudnieni na części etatu
 
prof. Jerzy   Machalski  
prof. Józef   Masłowski  
prof. Marek   Urbanik  
 
Przedstawiciele pozostałych grup
 
dr Dorota   Kozieł-Wierzbowska pracownicy naukowi
mgr Tomasz   Kundera pracownicy techniczni
dr Błażej   Nikiel-Wroczyński pracownicy naukowi
  Pavlo   Oliynyk studenci
  Angelika   Patuła studenci
  Paweł   Piątek studenci
dr Szymon   Sikora pracownicy naukowi
  Przemysław   Szczepanik studenci
mgr Urszula   Pajdosz doktoranci
TKGS