English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Władze Instytutu - Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Władze Instytutu stanowią Dyrekcja oraz Rada Obserwatorium. Wszelkich informacji udziela sekretariat.

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Kontakt z sekretariatem możliwy jest poprzez email: sekretariat (dodaj @oa.uj.edu.pl) lub telefonicznie: 12 6238 629.

Podane numery telefonów są wewnętrznymi numerami OAUJ. Aby połączyć się z daną osobą dzwoniąc spoza OAUJ należy wybrać prefiks 12 6238 a następnie podany numer.
Adres email każdego pracownika składa się z inicjału imienia, kropki i nazwiska bądź pierwszego członu nazwiska oraz adresu domeny: oa.uj.edu.pl, czyli I.Nazwisko@oa.uj.edu.pl. Nie stosuje się polskich znaków diakrytycznych.

 
Dyrekcja OA UJ
 
dr hab., prof. UJ Marian Soida  
  Dyrektor tel. 654
dr hab., prof. UJ Marek Jamrozy  
  Zastępca Dyrektora tel. 658
 
Rada OA UJ
 
 
Stali członkowie
 
dr hab. Anna   Barnacka  
prof. dr hab. Krzysztof   Chyży  
dr hab. Zdzisław   Golda  
dr hab., prof. UJ Marek   Jamrozy  
dr hab., prof. UJ Jerzy   Krzesiński  
prof. dr hab. Grzegorz   Michałek przewodniczący
prof. dr hab. Michał   Ostrowski  
prof. dr hab. Agnieszka   Pollo  
dr hab., prof. UJ Marian   Soida  
dr hab., prof. UJ Leszek   Sokołowski  
dr hab., prof. UJ Łukasz   Stawarz  
dr hab., prof. UJ Sebastian   Szybka  
dr hab. Wacław   Waniak  
prof. dr hab. Stanisław   Zoła  
 
Profesorowie emerytowani i członkowie zatrudnieni na części etatu
 
prof. dr hab. Jerzy   Machalski  
dr hab. Grażyna   Siemieniec-Oziębło  
prof. dr hab. Marek   Urbanik  
 
Przedstawiciele pozostałych grup
 
mgr Franciszek   Humieja doktoranci
mgr Dominika   Król doktoranci
mgr Tomasz   Kundera pracownicy techniczni
  Patryk   Liniewicz studenci
dr Szymon   Sikora pracownicy naukowi
dr Marek   Weżgowiec pracownicy naukowi
      vacat studenci
      vacat studenci
TKGS