Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Studiowanie astronomii w OAUJ


Studiowanie astronomii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego - dlaczego warto?

Człowieka od zawsze urzekało błękitne niebo z regularnym ruchem Słońca, a także otchłań ciemności z tysiącami migoczących gwiazd, błądzącymi planetami i zmieniającym swój kształt Księżycem. Zachwyt i ludzka ciekawość często przeplatały się z lękiem wynikającym z niewiedzy. Regularność zjawisk niebieskich pozwoliła jednak jednostkom bardziej dociekliwym na dokonywanie prostych przewidywań, które pomagały w codziennych czynnościach i porządkowały życie w krótkich bądź dłuższych okresach czasowych. Podczas dalekich wypraw niezbędna była umiejętność odnajdywania celu, a w określaniu jego kierunku pomocne było śledzenie położenia Słońca i gwiazd. Wybrańcy, posiadający ową umiejętność, byli pierwszymi astronomami. Dziś studiowanie astronomii jest możliwe w dużej mierze dzięki nim. Astronomia (kierunek studiów dziś i kiedyś) to najstarsza z nauk przyrodniczych. Towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów, będąc od tysiącleci po współczesność „motorem” naukowej i technologicznej ewolucji.
W Polsce intensywny rozwój astronomii nastąpił na początku XV wieku, kiedy to w Uniwersytecie Krakowskim powstała elitarna katedra matematyki i astronomii. Z krakowską Alma Mater zetknął się w 1491 roku młody Mikołaj Kopernik rozpoczynając tu studia. Niewątpliwie jego teoria heliocentryczna czerpała z krakowskiej astronomii. Od czasów najwybitniejszego polskiego astronoma wiedza o Wszechświecie zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Teoria ruchu Ziemi i planet znalazła właściwe ujęcie w prawach Keplera, a jej ukoronowaniem stało się sformułowanie przez Newtona uniwersalnego prawa powszechnego ciążenia.
Wiek XX przyniósł kolejną rewolucję naukową i techniczną oraz nowe spojrzenie na otaczający nas Wszechświat. Współcześnie badamy go nie tylko za pomocą ziemskich i orbitalnych teleskopów odbierających fale elektromagnetyczne, detektorów cząstek czy wysyłając skomplikowane roboty na inne ciała Układu Słonecznego. Kosmos będziemy poznawać również przy pomocy fal grawitacyjnych.
Wciąż mamy jednak świadomość, że mimo naszej dużej wiedzy i możliwości, Wszechświat skrywa nadal przed nami wiele czekających na wyjaśnienie zagadek i tajemnic, np. do dziś nie wiemy czym jest ciemna materia i ciemna energia.

O studiowaniu astronomii

Pracownicy naukowi Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego badają ciała Układu Słonecznego, gwiazdy na różnych etapach ich życia, pola magnetyczne i materię rozproszoną w naszej i innych galaktykach, czarne dziury, dyski akrecyjne, odległe kwazary, formowanie się struktur wielkoskalowych oraz ewolucję Wszechświata. Naukowcy swoje obserwacje prowadzą przy pomocy potężnych teleskopów, m.in. LOFAR - radiowych, SALT - optycznych, HESS – gamma. W badaniach Kosmosu prowadzonych na najwyższym światowym poziomie wykorzystują najnowocześniejsze metody, które oferuje współczesna fizyka oraz nowatorskie technologie. Sam kierunek studiów astronomia jest coraz bardziej popularny.

Niebo jest dla wszystkich i każdy, kto na nie spogląda może podziwiać jego piękno. Jednak do zrozumienia Wszechświata niezbędna jest wiedza astrofizyczna. Tych, którzy już zarażeni zostali pasją poznawania tajemnic Kosmosu zapraszamy do nauki w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Studiowanie astronomii jest tu możliwe na studiach III stopnia oraz doktoranckich.

Osoby, które chciałyby nas poznać, zapraszamy do uczestnictwa w otwartych i popularyzujących astronomię projektach. Są nimi cieszące się dużą popularnością: "Wieczory z gwiazdami", "Noce Naukowców" czy "Konkurs Astrolabium" oraz wiele innych. Jeśli jesteś zainteresowany odwiedź naszą stronę http://www.oa.uj.edu.pl/


Astronomia: kierunek studiów

Od 644. roku akademickiego 2007/2008 wprowadzona została nowa organizacja studiów astronomii. Studia są obecnie podzielone na trzy etapy:TKGS