Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Rekrutacja i wymagania na studia astronomii 2020/2021

Astronomia studia I stopnia (licencjackie) - wymagania

Kryteria przyjęć na rok akademicki 2020/2021:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe (wyniki z: egzaminów maturalnych lub Centralnego Egzaminu Wstępnego - w przypadku kandydatów posiadających matury inne niż polska nowa, międzynarodowa IB oraz europejska EB). Więcej...


Sekretariat Obserwatorium Astronomicznego:
ul. Orla 171, 30-244 Kraków,
tel. 12 6238 629,
faks: 12 425 13 18,
e-mail: sekr@oa.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 14.00

Astronomia studia II stopnia (magisterskie) - wymagania

Kryteria przyjęć na rok akademicki 2020/2021:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych. Więcej...TKGS