Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich

Licencjat

 • dr hab. Krzysztof Chyży

  1. Wyznaczanie rozkładu ramion spiralnych Galaktyki z obserwacji HI (wykorzystanie RT3)
  2. Wyznaczanie strumieni galaktyk i ich porównanie dla różnych typów morfologicznych na podstawie przeglądu MSSS LOFAR-a

 • dr hab. Marek Jamrozy

  1. Promieniowanie blazarów na niskich częstotliwościach radiowych

 • prof. dr hab. Jerzy Krzesiński

  1. Niestabilności modów pulsacyjnych helowego białego karła GD 358

 • prof. dr hab. Michał Ostrowski

  Astrofizyka wysokich energii:

  1. promieniowanie X i gamma,
  2. akceleracja promieni kosmicznych w falach uderzeniowych i obszarach turbulentnej plazmy,
  3. procesy wysokoenergetyczne w aktywnych jądrach galaktyk, relatywistycznych dżetach i w pozostałościach po supernowych.

 • dr hab. Agnieszka Pollo

  1. Rzadkie populacje galaktyk i ich ewolucja od z∼1 na podstawie danych katalogu VIPERS

 • dr hab. Łukasz Stawarz

  Fizyka kosmicznych źrodeł promieniowania i cząstek wysokich energii, w tym:

  1. teoria procesów radiacyjnych i przyśpieszania cząstek w namagnetyzowanej plazmie kosmicznej,
  2. generowanie cząstek wysokoenergetycznych na falach uderzeniowych w Układzie Słonecznym,
  3. ewolucja promieni kosmicznych w ośrodku międzygwiazdowym Galaktyki i galaktyk gwiazdotwórczych typu starburst,
  4. generacja relatywistycznych dżetów (strug) w jądrach galaktykach aktywnych przez supermasywne czarne dziury,
  5. kosmologiczna ewolucja supermasywnych czarnych dziur i galaktyk aktywnych,
  6. struktura relatywistycznych dżetów i ich oddziaływanie z otaczającym ośrodkiem międzygwiazdowym i międzygalaktycznym,
  7. procesy nietermiczne w ośrodku gromad galaktyk.

 • dr hab. Sebastian Szybka

  Czarne dziury, niejednorodne modele kosmologiczne, ścisłe rozwiązania równań Einsteina, fale grawitacyjne

  1. Wizualizacja gardzieli (z ang. "wormhole")
  2. Badanie trajektorii cząstek próbnych (w tym propagacji światła) w niejednorodnych modelach kosmologicznych zawierających fale grawitacyjne o zwartym nośniku
  3. Detektory fal grawitacyjnychMagisterium

 • dr hab. Krzysztof Chyży

  1. Niskoczęstotliwościowa relacja radio-podczerwień dla galaktyk na podstawie przeglądu całego nieba MSSS LOFAR-a
  2. Implementacja wizualizacji online widm radiowych z obserwacji HI z radioteleskopu RT3 (informatyczna)
  3. Określenie możliwości wykorzystania spektrometrów radioteleskopów RT3 i RT15 do dydaktyki szkolnej i studenckiej
  4. Ewolucja kosmologiczna pól magnetycznych w galaktykach (w oparciu o analizę przeglądów dalekiego Wszechświata typu GOODS, COSMOS, Chandra Deep Field, LOFAR HETDEX)

 • dr hab. Marek Jamrozy

  1. Wieloczęstotliwościowe badania radiowe galaktyk aktywnych z wielokrotną aktywnością dżetową.

 • prof. dr hab. Jerzy Krzesiński

  1. Właściwości statystyczne i funkcja jasnosci próbki gorących białych karłów z bazy danych SDSS

 • prof. dr hab. Michał Ostrowski

  Astrofizyka wysokich energii:

  1. promieniowanie X i gamma,
  2. akceleracja promieni kosmicznych w falach uderzeniowych i obszarach turbulentnej plazmy,
  3. procesy wysokoenergetyczne w aktywnych jądrach galaktyk, relatywistycznych dżetach i w pozostałościach po supernowych.

 • dr hab. Agnieszka Pollo

  1. Rzadkie populacje galaktyk i ich ewolucja od z∼1 na podstawie danych katalogu VIPERS

 • dr hab. Grażyna Siemieniec-Oziębło

  1. Promieniowanie radiowe z gromad galaktyk wykazujących separację składowych ciemnej materii od składowej barionowej tj. gaz plus galaktyki (dissociative galaxy clusters)
  2. Załamanie widm radiowych w reliktach radiowych gromad galaktyk

 • dr hab. Łukasz Stawarz

  Fizyka kosmicznych źrodeł promieniowania i cząstek wysokich energii w tym:

  1. teoria procesów radiacyjnych i przyspieszania cząstek w namagnetyzowanej plazmie kosmicznej,
  2. generowanie cząstek wysokoenergetycznych na falach uderzeniowych w Układzie Słonecznym,
  3. ewolucja promieni kosmicznych w ośrodku międzygwiazdowym Galaktyki i galaktyk gwiazdotwórczych typu starburst,
  4. generacja relatywistycznych dżetów (strug) w jądrach galaktyk aktywnych przez supermasywne czarne dziury,
  5. kosmologiczna ewolucja supermasywnych czarnych dziur i galaktyk aktywnych,
  6. struktura relatywistycznych dżetów i ich oddziaływanie z otaczającym ośrodkiem międzygwiazdowym i międzygalaktycznym,
  7. procesy nietermiczne w ośrodku gromad galaktyk.

 • dr hab. Sebastian Szybka

  1. Czarne dziury, niejednorodne modele kosmologiczne, ścisłe rozwiązania równań Einsteina, fale grawitacyjne.

TKGS