Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Wakacyjne praktyki studenckie

dla studentów astronomii oraz dziedzin pokrewnych
w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie w 2016 roku

Kontakt w sprawie praktyk

 

dr hab. Grzegorz Michałek

Miejsce odbywania praktyk

 

Obserwatorium Astronomiczne UJ
ul. Orla 171, 30-244 Kraków
http://www.oa.uj.edu.pl

Czas praktyk

 

od 8 do 26 sierpnia 2016 roku

Przyjazd do Krakowa do Obserwatorium Astronomicznego UJ w godzinach 11:00–15:00 w dniu 8 sierpnia (lub dzień wcześniej).

Dojazd

 

Z Dworca Głównego PKP lub Regionalnego Dworca Autobusowego autobusem 292 w kierunku Balic. Na jednym z przystanków od "Słonecznikowa" do "Chełm" należy przesiąść się na autobus 102 jadący w kierunku "Zakamycza". Z przystanku końcowego około 10 minut pieszo pod górę do Obserwatorium.
Rozkłady jazdy MPK Kraków
Schemat sieci komunikacji miejskiej w Krakowie
Cennik biletów
Więcej...

Zakwaterowanie

 

Bezpłatne na terenie Obserwatorium Astronomicznego – należy zgłosić się do sekretariatu lub portiera OA. Zapewnione łóżko polowe, leżanka lub materac. Niezbędny własny śpiwór.

Wyżywienie

 

We własnym zakresie. Na terenie Obserwatorium jest kuchnia, w której można przyrządzać posiłki. Możliwy również jest catering – wymóg: zamówienie powinno złożyć kilka osób. Najbliższe sklepy spożywcze znajdują się w Zakamyczu (20 minut pieszo z OA), na Bielanach (15, 25 minut z OA), w Chełmie (40 minut z OA).

Prowadzący

 

Program

 

 • Radioastronomia (dr hab. Krzysztof Chyży)

  Celem praktyk jest przedstawienie różnych sposobów prowadzenia obserwacji radioastronomicznych. W pierwszej części studenci będą mieli za zadanie wykonać samodzielnie obserwacje spektralne promieniowania Drogi Mlecznej w linii wodoru neutralnego (21 cm) za pomocą radioteleskopu o średnicy 3 m. Zmierzą w wielu kierunkach na niebie profile linii wodoru, wyznaczą ich parametry oraz przesunięcia dopplerowskie. Następnie wyznaczą odległości obserwowanych obłoków wodorowych i sporządzą mapę rozkładu wodoru w naszej Galaktyce w tym położenia jej ramion spiralnych. W oparciu o zebrane dane skonstruują krzywą rotacji Galaktyki. Jej analiza powinna doprowadzić praktykantów do wniosku o istnieniu w Galaktyce ciemnej materii. Swoje wyniki porównają oni z danymi dla innych galaktyk.
  W drugiej części praktyk studenci zapoznają się ze sposobem prowadzenia obserwacji w widmie ciągłym i najważniejszymi odkryciami dokonanymi w dziedzinie radioastronomii. Następnie wykorzystają radioteleskop o średnicy 15 m do pomiaru widma ciągłego pozostałości po supernowej Cas A. Wyznaczą również podstawowe parametry odbiornika i anteny.

 • Pola magnetyczne w Galaktyce i w większych skalach (dr hab. Grażyna Siemieniec−Oziębło)

  1. Podstawowe wiadomości ogólne: wygląd nieba w różnych długościach fal: optyczne, radiowe, RM + wysokoenergetyczne; dlaczego istotna jest znajomość pola magnetycznego w Galaktyce?
  2. Pole magnetyczne w Galaktyce, dysk galaktyczny, metody detekcji pola, uzyskiwane wyniki, centrum Galaktyki, halo galaktyczne.
  3. Co wiemy o polach pozagalaktycznych w gromadach galaktyk, w jeszcze większych skalach kosmicznych.


 • Astronomia optyczna (prof. dr hab. Stanisław Zoła)

  Przygotowanie do obserwacji; zapoznanie ze sprzętem: teleskop, kamery CCD (zajęcia w postaci wykładu i części praktycznej); dokładny czas w obserwacjach astronomicznych: rozwiązania praktyczne − wykorzystanie GPSów jako zewnętrznego źródła czasu; wykonanie obserwacji fotometrycznych wybranych obiektów gwiazdowych (układy zaćmieniowe, gwiazdy pulsujące) i pozagalaktycznych (blazary) (obserwacje prowadzone będą z 3 teleskopów w OAUJ oraz na Suhorze, każda grupa 2 noce); redukcja i opracowanie wykonanych obserwacji; zapoznanie z kalibracją obserwacji CCD, zapoznanie z pakietami MIDAS i IRAF; wyznaczenie jasności obserwowanych obiektów − redukcja aperturowa i PSF.

TKGS